Peuterspeelgroep

Onze peuterspeelgroep is gevestigd in de basisschool de Floreant te Lutteleest, aan de sportstraat 26. Door het aangaan van deze samenwerking hebben wij een stevige basis gelegd voor het “kindcentrum Luttegeest”. Op de peuterspeelgroep zijn kinderen welkom van 2 tot en met 4 jaar. Op elke maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend bieden we peuterspeelgroep aan van 8.30 tot 12.00 uur. Doordat het in de school plaatsvindt raken de kinderen vast bekend met het gebouw. Daarnaast willen we de kinderen vast bekend laten worden met de structuur van de basisschool.

Tijdens het spelen ontdekken peuters de wereld om hen heen, ontwikkelen zij zich en leren van en met elkaar. De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen om een goed beeld te krijgen van de behoefte , interesse en de ontwikkeling van ieder kind. Op deze manier kunnen wij de kinderen de juiste begeleiding geven. Daarnaast leren we de kinderen onder andere normen en waarden aan, wachten op hun beurt en met regels en afspraken om te gaan. Op deze manier groeien ze spelenderwijs naar school toe.   

Om de peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool bieden we gerichte activiteiten aan voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. We werken hierbij ook met thema’s om de leef – en belevingswereld van de peuters te vergroten. We kijken naar een activiteit wat op dat moment aansluit op de behoefte van de kinderen.  
Naast de dagelijkse activiteiten als het ontvangst, eten en verzorgen hebben wij binnen en buiten activiteiten. Je kunt hierbij denken aan knippen, schilderen, muziek maken, dansen en zingen, taalactiviteiten, creativiteit en expressie.

Wij gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar buiten, ook als het weer minder goed is. Wij bieden in de buitenruimte uiteenlopende activiteiten aan. De buitenruimte biedt ook veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Zoals het rijdend speelmateriaal en een grote zandbak met scheppen, trekkertjes en ander gevarieerd speelgoed.

Globale tijdsindeling 

8.30- 8.45 uur Kinderen worden gebracht.

8.45 – 9.30 uur Vrij spelen

9.30 – 10.00 uur Kring: Fruit eten en drinken (Liedjes zingen, voorlezen)

10.00 – 10.15 uur Plassen en verschonen

10.15 – 10.45 uur Gerichte activiteit (creatieve, muziek, spel, beweegactiviteit etc.)

10.45 – 11.50/12.00 Vrij spelen

11.45 – 12.00 uur Kinderen worden opgehaald.