Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep van Boerderij de Zonnestraal is gevestigd in basisschool de Floreant te Luttelgeest. Door het aangaan van deze samenwerking hebben wij een stevige basis gelegd voor het “Kindcentrum Luttelgeest”. De peuterspeelgroep bestaat uit één groep met maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Op elke maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend wordt de peuterspeelgroep aangeboden. De peuterspeelgroep is 40 schoolweken per jaar geopend. Tijdens de reguliere schoolvakantie is de peuterspeelgroep gesloten.

Wij bieden VVE aan op onze peuterspeelgroep. In basis wordt er gewerkt met de methode Startblokken. Hier zijn de pedagogisch medewerkers ook in geschoold. In Startblokken nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven.

Tijdens het spelen ontdekken peuters de wereld om hen heen, ontwikkelen zij zich en leren van en met elkaar. De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen om een goed beeld te krijgen van de behoefte, interesse en de ontwikkeling van ieder kind. Op deze manier kunnen wij de kinderen de juiste begeleiding geven. Daarnaast leren we de kinderen onder andere normen en waarden aan, wachten op hun beurt en met regels en afspraken om te gaan. Op deze manier groeien ze spelenderwijs naar school toe.   

Om de peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool bieden de pedagogisch medewerkers gerichte activiteiten aan voor de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals knippen, schilderen, muziek maken, dansen en zingen, taal- en rekenactiviteiten, creativiteit en expressie. Wij werken hierbij ook met thema’s om de leef – en belevingswereld van de peuters te vergroten. Doordat de peuterspeelgroep zich in de school bevindt raken de kinderen vast bekend met het gebouw. Daarnaast vinden we het belangrijk om de kinderen ook bekend te laten worden met de structuur van de basisschool. In de grote hal kunnen de peuters en kleuters elkaar ontmoeten, ook nemen wij zo nu en dan een kijkje bij elkaar op de groepen of spelen wij samen in de buitenruimte. Vies worden is bij ons niet erg, want voor alle kinderen hangt er een overall(etje!) en staan de laarzen al klaar.

Globale dagindeling

Kinderen worden gebracht

Vrij spelen (individuele aandacht, subgroepjes)

Dag opstart: activiteit (liedjes zingen, voorlezen, kringspel, etc.)

Fruit eten en drinken

Toilet en verschonen

Gerichte activiteit (creatief, muziek, spel, beweegactiviteit, etc.)

Vrij spelen (binnen, buiten, gezamenlijke hal)

Dag afsluiting & kinderen worden opgehaald