Kinderdagverblijf

Openingstijden
Het kinderdagverblijf op Boerderij de Zonnestraal is van maandag t/m vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur.


Visie 

Boerderij de Zonnestraal is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). De VAK ondersteunt agrariërs in de exploitatie van kinderopvang op de boerderij en biedt hen een kwaliteitszorgsysteem. Dit kunt u zien als een draaiboek voor het kinderdagverblijf, bedoeld voor de medewerkers, waarin alle richtlijnen en procedures staan op pedagogisch- en organisatorisch vlak. Daarnaast verzorgt de VAK deskundigheidsbevordering voor de ondernemers en de pedagogisch medewerkers. De VAK formule en daarmee dus tevens de formule die Boerderij de Zonnestraal hanteert, gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moeten gaan. Beide sporen gaan daarbij uit een van een respectvolle, individuele- en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers toe.


De pedagogisch medewerkers van de VAK bieden een optimaal en veilig opvoedingsklimaat aan. Door kindvolgend te handelen kan het kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers bevorderen daardoor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind dat aan hun zorgen is toevertrouwd. Belangrijke aspecten hierbij zijn: een goede lichamelijke verzorging, veel aandacht en respect voor het kind en het creëren van een prettige sfeer. Bij het aanbieden van deze zorg en begeleiding wordt altijd rekening gehouden met de diverse ontwikkelingsfasen van de kinderen.


Het kinderdagverblijf op Boerderij de Zonnestraal heeft een kleinschalig karakter wat bestaat uit drie groepen; een babygroep, dreumesgroep en peutergroep. Met grote regelmaat zijn wij buiten te vinden om te bekijken en ervaren wat er allemaal groeit en bloeit op de boerderij.


lrk nummer Landelijk register kinderopvang (LRK-nummer) van het kinderdagverblijf:227441564 Let op: BSO heeft ander nummer.